نسبت ...

          

                  

     

                 نسبت ِ واقعیت و حقیقت مثل ِ نیستی و هستی ِ تو ست ...

     

    

     

     

       

       

      

       

.

/ 0 نظر / 4 بازدید