من ...

            

         

                     

             بس‌که ازدوری ِ تو ناله نوشتم این‌جا ... هرکس‌ام دید نشان داد که " بی‌تو" آمد  

     

      

        

     

       

.

/ 0 نظر / 4 بازدید