ناممکن ...

 

 

                    از  خدا  معصیت  امّا ...

                    دوری  ...

                    از تو مصیبت  است ... ،

                    آن عفو  ِ  رحمان  می خواهد  و  ممکن  است ... ،

                    این  صبر  ِ  انسان  می خواهد  و نا ممکن  است ...

 

 

 

 

 

 

 

.

/ 0 نظر / 4 بازدید