حکمت ...

           

                              

                          حکمت  ِ  حکمت   بی حکمتی  است ...

       

         

          

           

        

        

     

         

.

/ 0 نظر / 5 بازدید