آیینه ...

                    

                           

                    

                             دم  ِ غروب  توی  ِ  آیینه  تو  را  دیدم ... ،

                             بُغض  کردم ... ،

                             آیینه  شکست ... ،

                             ساعت هاست  میان  ِ  صد ها  از  تو  دارم  زار می زنم ...

                       

                                

                         

                             

                                      

                                      

                            

.

/ 2 نظر / 4 بازدید
سعیده

دست بر گونه بکش و پرده شفاف چشم رو کنار بزن دقیق تر که بنگری صدها رخ شکسته از خود می بینی ... ... باز هم گونه ات خیس است...! نه...!

سعیده

یادم رفت بنویسم... خیلی زیبا بود مثل غروب ولی مثل غروب هم دلم گرفت