قدیم ...

          

           

          

                     آدم  میان  ِ  این  همه  تکرار  می فهمد ...

                     قدیم ها ...

                     انگار  همه چیز  جدید تر  بود ...

        

          

           

          

           

            

       

.

/ 0 نظر / 4 بازدید