محترم ...

                    

                                          

                        کلاهی  را  که  زنده گی  سرَم  گذاشته ...

                        روزی  به  احترام  ِ  مرگ  از  سر  برمی دارم  ...

         

                

                         

                    

                  

                     

                          

         

.

/ 2 نظر / 5 بازدید
مينا

[گل] خيلي زيباست.

مریم

من هم به احترامش قد خمانده ام ...سالهاست!