ز ... ه

                    

                         

                              

                        بر  افلاک  نشسته گان  در  جائی ...

                        در  استهلال  از  ماه  ... ،

                        بر  خاک افتاده گان  در  جائی  ...

                        در  اضمحلال  از  آه  ...

          

           

              

               

                 

                 

                    

                   

                        

.

/ 1 نظر / 4 بازدید
مینا

عالی - مثل همیشه[گل]