مهربان ...

 

 

 

                     به گذشت ...

                     در عطوفت  ِ  دیوار  است ...

     

      

       

         

        

         

      

        

        

.

/ 0 نظر / 4 بازدید