عوض ...

 

 

 

                                پیری  فراموشی  می آورد  ...

                                یادآوری   پیری  ...

        

           

            

             

        

          

           

         

        

.

/ 0 نظر / 3 بازدید