تو ...

           

            

                      

         من نه شاعرم نه نویسنده . نه می‌شوم . شاعرها و نویسنده‌ها از همه‌چیز می‌نویسند .

         از همه‌چیز می‌نویسند و از نوشتن‌شان نان می‌خورند . من امّا فقط از تو می‌نویسم .

         فقط از تو می‌نویسم و با نوشتن‌ام خون دل می‌خورم ...

   

      

             

         

         

             

/ 0 نظر / 5 بازدید