دیوار ...

                       

                             

                           تنهائی  یعنی ...

                           ترجیح  ِ  دیوار ...

        

             

               

             

              

             

          

.

/ 0 نظر / 6 بازدید