داستان ِ غصّه ...

 

 

                               داستان  ِ  دستانی  که  نیست ...

                               قصّه ی  ِ  غصّه ای  است ...

                               که  هست ...

 

 

 

 

 

 

 

 

.

/ 0 نظر / 4 بازدید