تحمّل ...

این که این حجم ازتنهایی غیرقابل تحمل‌ست هیچ. این که نمی‌دانی "چرا این حجم ِ از تنهایی ؟ "، وللّه غیر قابل تحمل‌تر‌ست ...


/ 0 نظر / 95 بازدید