من ...

بعضی می‌بازند امّا شکست نمی‌خورند. بعضی شکست می‌خوردند امّا نمی‌بازند. بازنده‌ی شکست خورده امّا ...

بازنده‌ی شکست خورده امّا ...


/ 0 نظر / 79 بازدید