من ...

                           

                                   

                   بالای  ِ سمت  ِ  راست  ِ  آئینه ی  ِ  اتاق َم  نوشته ام ...

                   روح َش  شاد و  ...

                   یاد َش   گرامی  باد ...

        

             

               

                  

                     

                      

                           

        

.

/ 2 نظر / 4 بازدید
آشیل

[خنثی]

رها

منم این روزها تو آینه ی ذهنم روزی هزار بار مینویسم:"خداحافظ" اما هرگز فراموش نمیکنم...