درد ...

                   

                        

                                  مُردن  درد  ندارد ... ،

                                  زنده گی  نکردن  درد  دارد ...

                       

                 

                               

                                    

                                      

                            

                                

.

/ 3 نظر / 6 بازدید
مهسا

اينارو خودت ميگي؟؟

..

دقیقا........

ساحل نشین

درد... خیلی