تردید ...

             

                             

                          این  قصّه  را  به  نرسیدن ...

                          میان  ِ  آدم  و کلاغ ...

                          تردید  دارم ...

           

             

              

             

            

              

                   

.

/ 0 نظر / 4 بازدید