هم خانواده ...

 

 

 

 

                                  غروب و غریب و غربت هم خانواده اند ... ،

                                  من هم امشب مهمان ِ این خانواده ام  ...

     

      

   

          

        

             

          

          

         

.

/ 0 نظر / 6 بازدید