فاصله ...

               

                  

                   مثل ِ رقیق ِ مه ... ،

                   مثل ِ اعوجاج ِ سراب ... ،

                   تمام فاصله های دنیا را خاطره گرفته ...

        

          

       

         

         

         

         

.

/ 0 نظر / 4 بازدید