انتظار ...

        

            

                  

                            این  همه  انتظار ... ،

                            انگار  آمدن  به  ما  نیامده ...

        

          

           

           

              

                       

   

       

          

.

/ 0 نظر / 4 بازدید