لب پَر ...

              

                                

                            لب  پریده ...

                            بلور  ِ  اشک های  ِ  من  است  ...

                            که  از  خواب  ِ  بوسه ی  ِ  تو  پریدم  ...

           

             

                 

                         

                 

                    

                     

.

/ 0 نظر / 4 بازدید