واهی ...

          

                 

           

                آدم ِ سرگردان توی بیابان را تشنگی نمی‌کُشد ، سراب می‌کُشد .

                درست مثل آدم تنها . که آدم تنها را دل‌تنگی نمی‌کُشد . امید می‌کشد ...

     

       

      

         

       

      

  

.

/ 0 نظر / 5 بازدید