ادبیات ...

                       

                                          

                        سکوت  َم  ...

                        گریه ی  ِ  حذف شده   به  قرینه ی  ِ  معنوی  است ...

                 

                    

                       

                             

                              

                                

                             

                           

.

/ 3 نظر / 4 بازدید
خودش

یه جا گفته بودی: " تعَهّد ایجاب می کنَوَد دفتر شعری به چاپ برسانَوَم ..." مریدان جمله پا برهنه نعره زنان؛ منزل به منزل گشتند و دفتری نیافتند هدایتی فرما تا تلمذ کنیم فرشیدِ عزیز

مینا

[گل]