تقویم ...

                                                      

                                                              

                                                             

                       خورشیدی  و هجری  و  میلادی  ندارد  که ... ،

                       انگار  این  روزها ...

                       همه ی ِ  تقویم ها ...

                       بی  هیچ  مناسبتی ...

                       سی  صدُ  شصت  و  پنج  ...

                       دی روز دارند ...

                                                                              

                                                                     

                                                                             

                                                                    

                                                                       

                                                                         

.

/ 7 نظر / 4 بازدید
دل پاک

عمری دگر بباید، بعد از وفات ما را کاین عمر طی نمودیم، اندر امیدواری ... چه خیالها گذر کرد و گذر نکرد خوابی ...

سپیدار

آدم ها می آیند زندگی می کنند می میرند و می روند اما فاجعه زندگی من آن هنگام آغاز می شود که آدمی می رود و بودنش در من چنان ته نشین می شود که من می میرم در حالیکه زنده ام.

گبگو

خواندم این-کَده را ... خوب چیزی بود ... آشنا ... گاهی آشناتر گاهی از ترِ پیش هم تر ، بودند واژه چینی ها ... و روی هم خوب چیزی بود !

هیوا

سیصدو شصت و پنج برباد رفته...

صمیم

.. . تقویم شاید هیچگاه نخواهد به امروز برسد ! اما تو دست دلت را بگیر و جلوی آیینه برو با خودت به امروز برگرد از تمام دیروزهای مرده پلی بساز برای رسیدن به امروز هست باش !

ساغر

[وحشتناک]