اسیر ...

           

                  

                        سربازها  در جنگ ...

                        لب ِ  مرزهای ِ  ما  اسیر می شوند ... ،

                        من  امّا  بی هیچ  جنگی ...

                        اسیر ِ مرز ِ لب های ِ  تو شده ام ...

          

          

           

         

            

         

          

       

         

.

/ 0 نظر / 4 بازدید