هر جا ...

        

               

                

                           هیچ‌کجا هیچ‌وقت ...

                           خودکم‌بینی که نه ... ،

                           دچار توزیادبینی‌ام ...

                           هرکجا همه‌وقت ...

   

      

       

       

      

      

    

.

/ 0 نظر / 5 بازدید