بالین ...

                       

                        

                          از  نشانه های  ِ  بالینی  ِ  تنهائی ...

                          بالش  ِ  خیس  است ...

                  

               

              

              

                    

                           

.

/ 0 نظر / 6 بازدید