افسوس ...

افسوس ِ ما برای از دست‌دادن بعضی آدم‌ها برای این‌ نیست که ما هیچ‌کسی بهتر از او را نمی‌شناسیم. برای این‌ست که هیچ‌کسی ما را بهتر از او نمی‌شناسد ...

/ 0 نظر / 136 بازدید