جدّی ...

       

        

               

                       تنهائی با کسی شوخی ندارد ... ،

                       کاش تو سر به سر ِ من بگذاری ...

      

    

      

     

      

      

    

   

.

/ 0 نظر / 3 بازدید