آدم ...

                          

                                               

                            البته  آن  که  به  جائی  نرسد  ...

                            فریاد ... ،

                            آدم  است ...

        

             

                    

                  

                    

                      

                                                    

                  

.

/ 1 نظر / 4 بازدید
مینا

[لبخند]