شک و یقین ...

                         

                          

                              نمی دانم  مرگ  مرا  به  کجا  خواهد  برد ...

                              امّا  می دانم  این  زنده گی  مرا  به هیج جا  نخواهد  رساند ...

                         

                                  

                              

                                

                             

                                 

                               

.

/ 1 نظر / 4 بازدید