دیکته ی ِ ساده ...

 

                                           

  

             دروغ ...

             د ، ر ، و ، غ ...

             هوس ...

             ه ، و ، س ...

             کبر ...

             ک ، ب ، ر ...

             حرص ...

             ح ، ر ، ص ...

             کینه ...

             ک ، ی ، ن ، ه ...

                                     .

                                     .

                                     .

            د،ر،و،غ،ه،و،س،ک،ب،ر،ح،ر،ص،ک،ی،ن،ه ...

            نه ... !

            نیست ... !

            نمی شود خُب ... !

            عین و شین و قاف  ندارد و ...

            عشق ...

            با این ها جور نمی شود انگار ... 

                                                     

                                               

                                                     

                                                        

                                                                 

                                                  

                                                     

                   

/ 6 نظر / 4 بازدید
عسل

سلام ع.ش.ق سه حرف زیبا با سه کلمه بسیار زیباتر علاقه.شدید.قلبی مرسی قشنگ بود.[دست]

سپیده

شاید اینطور به نظر برسه ... که این تعامل و یا در وجه تخریب یافته تر ، تقابل ، وجه ارتزاقی و یا واگویه های یه دل باشه ( طلب زندگی با عشق‌) اما کم پیش اومده یه آدم به عنوان یه عنصر یا وجهی مستقل در تعامل با زندگی بهش نگاه کنه و بهش شا’ن بده ... "ع شین قاف "

صمیــم

.. . از چه حقیــــقت ســاده ای غافلیم !

ghoghnoos

ولی رنگ همه اینا رو بهش پاشیدن....

سبحان

ع...ش...ق!!!

رهگذر

دیکته عشق ! آفرین زیبا بود