حسرت ...

 

       

             ای متفاوت ...

             ای کافی ...

             ای عشق ...

             چه می شود اگر تو مال ِ  من باشی ... ؟!

             حتیّ  اگر مجبور باشم ...

             تو را با دیگران  قسمت کنم ...

                                            

                                             

.

/ 0 نظر / 5 بازدید