گمشده ...

         

                 

       

                          تو نیستی امّا از من هیچ خبری نیست ...

      

     

           

        

       

         

      

.

/ 0 نظر / 3 بازدید