تقدیر ...

                   

                                      

                                  تو  نیستی  و ...

                                  تقدیر  افتاده   دست  ِ  خدا ...

                

                     

                        

                          

                               

                              

                         

                                

.

/ 3 نظر / 4 بازدید
مریم

تو هستی و تقدیر دست ماست

سعیده

پس خودت چی؟ یعنی واقعا تو این وسط...هیچی هم نیستی؟[افسوس] خودت رو باور نداری!

رها

[دست][ناراحت]...