حزب ...

          

              

                   

                        همه عضو ِ حزب ِ باد اند ...

                        وقتی موهای َت را باز می کنی ...

       

       

        

       

          

        

       

         

.

/ 0 نظر / 4 بازدید