ایمان ...

 

 

 

                        سهم  ِ  آئینه ی  ِ  دریا  از  پرواز ِ  مرغان ...

                        کم  از  سهم  ِ  آسمان  نیست ...

 

     

          

         

        

          

            

           

             

                 

.

/ 0 نظر / 4 بازدید