التماس ...

                  

                                 

                         نرو  ...

                         دردناک ترین  التماس  ِ  جهان  است ...

        

           

           

          

         

            

             

               

.

/ 1 نظر / 5 بازدید
masoud

دمتـــــــ گـــــــــــــــــــــرم دادا [گاوچران]