بلد ...

               

                            

                             گاهی  باید  گم شدن  بلد  بود ...

                  

                        

                          

                               

                        

                             

                           

             

.

/ 1 نظر / 4 بازدید
شازده کوچولو

من گم شده ام در انبوه اندوه آنجا که امیدی به دیدار تو نیست