دیوار ...

           

 

                 پُشت ِ غیرت ِ  بی غیرت َام  را  مُحکم  چَسبانده ام به ترَک هاش ...

                 دارم  با  پاهای ِ  کج شده ی ِ  احساس َ ام ...

                 هی  زور می زنم  به خدا  دوستم جان ،

                 تا مبادا ...

                 تا مَبادا ...

                 از  دل لرزه ی ِ  نگاهی ...

                 از دست^  ناز ِ  کلامی ...

                 یا شاید حتیّ ...

                 از ...

                    - پ ... پ ... و ... و ... ه ... ه ... -

                 از دَمیدن ِ خیالی ...

                 بریزد  این ...

                 دیوار ِ      شکسته ی ِ      دلَ ام  ...

                 که لعنتی دیگر پُر شده  انگار ...

                 از "  دوستت دارم " هائی که مُعطّل ِ  ادا  شدنَ اند ...

                                       

                                              

                                                  

                                               

                                              

                                            

                                

 نقاشی از اسکات فورمن

                            

.

/ 7 نظر / 5 بازدید
کسی مثل هیچکس

پر شده از دوستت دارم های ویران شده ارزان تر از نان میتوان دوستت دارم خرید

ندا

[گل]

پری سا

خب شاید - باید - بریزه این دیوار یا اینکه از ترک هاش سر ریز بشه چیزی که باید . هوم ؟

کسی مثل هیچکس

مشروطیت........................................... با بازی دانشجو...استاد...جزوه و نمره!!!! برنامه این روزهای دانشگاه های تهران و شهرستانها!!! [نیشخند] دعا کنید مشروط نشم