جمعه ...

            

                          

            

         برای  ِ آدمی  که  دلگیر است  جمعه  از همان  شنبه  صبح  ِ  زود  شروع  می شود ...

     

         

      

            

           

          

               

.

/ 0 نظر / 4 بازدید