نیوتن ...

             

                            

                شکل  ِ  روحی  ِ  قانون  ِ  سوّم  ِ  نیوتن  بدین صورت  است :

                هر  خنده ای  در  جمع  را ...

                گریه ای  است  در خفا ...

                برابر  و در  خلاف ِ  جهت ِ  آن ...

         

                  

          

            

           

                

                

             

         

.

/ 0 نظر / 6 بازدید