غزل ...

                   

           

                               گویا تر   از غزل     ...       چشمان  ِ ناب  ِ تو بود

                               بستی ش   بر من ُ     ...       من  نوحه خوان  شدم

              

           

              

            

             

                 

                  

                        

.

/ 3 نظر / 5 بازدید
..

...

rampole

ینی الان من چجوری ابراز احساسات کنم ؟!!؟ فــــــــــــــــــــــــوق الــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــاده بود.... فوق العاده!!!!

سعیده

هر شب...فریب خورده ی یاد چشمان توام که چنین می افتم به سینه ی طوفان یک غزل