نماد ...

                                                    

                                                      

                         سرد ... ،
                         ساکت ... ،
                         پوسیده ... ،
                         من ...
                         نماد ِ تمام ِ مُرده های ِ جهان ...
                         من ...
                         آئینه ی ِ عبرت ِ تنهائی ام ...

                                                                       

                                                                               

                                                                        

                                                                               

                                                                               

.

/ 2 نظر / 4 بازدید
مسعود

وقتی تنهایی، وقتی امید و انگیزه ای نداری، اصلا نمیفهمی زنده بودنت را مردگی میکنی یا مردنت را زندگی ؟!