گریه ...

 آدم‌ ممکن‌است پیش هرکسی گریه‌اش بگیرد امّا برای گریه کردن پیش هرکسی نمی‌رود. این فرق دارد. آن آدم نه. این گریه فرق دارد. این فرق دارد که پیش کسی گریه‌ات بگیرد یا این‌که گریه‌ات را بگیری ببری پیش کسی. این فرق دارد. تو و گریه‌ات نه. این کس فرق دارد. آدم‌ها وقت گریه شکننده‌ترین حالت دنیا را دارند. وقتی آدم شکننده‌ترین حالت دنیا را پیش کسی می‌برد یعنی به او اعتماد مطلق دارد. یعنی می‌داند او کسی نیست که به شکننده‌ترین حالت دنیا تلنگر بزند. او کسی ‌است که هرکسی نیست . کسی که فرق می‌کند. برای گریه‌ای که فرق می‌کند. کسی باید باشد که آدم گریه‌اش را بگیرد ببرد پیش او ...

آدم تنها امّا انگار اصلا فرقی ندارد. نه خودش، نه گریه‌اش، نه کس‌اش. آدم تنها فقط گریه می‌کند. بی هیچ فرقی ...

کسی باید باشد که آدم گریه‌اش را بگیرد ببرد پیش او ...


/ 0 نظر / 123 بازدید