دیوار ها و آدم ها ...

                                    

                                              

                                                          

                           آدم ها ...

                           دیوارها  را  گول  زده اند ... ،

                           دیوارهای ِ کر و کور و لال ...

                           از همان آجر ِ اوّل ...

                           با رویای ِ امنیّت ِ ما  قد  می کشند ... ،

                           دیوارها عاشق َ ند ... ،

                           دیوارها معنای ِ نفرت ِ زندانی  را هیچ وقت  نمی فهمند ... ،

                           و صبورانه ...

                           و عاشقانه ...

                           دیوار می مانند ...

                                                                          

                                                         

                                                     

                                                            

                                                                

                                                                   

.

/ 7 نظر / 5 بازدید
ع...

اينكه نفهمي و عاشق بماني كه هنر نيست... قد تمام باباهاي دنيا هم كه سن داشته باشيد،چيزي از عمق ماجرا را تغيير نميدهد..:)

ع...

شايد ديوار ها دوست دارند كه گول بخورند...!

دل پاک

دیوار عاشق پیشه با زندانی زمزمه می کرد: که همسفر، آزادی ورای من، در هیاهوی مردمان غریب شهر سرد، زندان نا امنی ست، مرا دوست بدار. و همچنان چشمان خیره همسفر، می خراشید تن عاشق و صبورش را ...

بلعم باعورا

پشت دیوار ها هیچ شهری نیست، بیهوده قایقی نساز ...

پری سا

دیوارها هیچ وقت دیده نشدن ...