کودک و پادشاه ...

                                                                   

                                               

                             همه ی ِ  ما  لخُت ایم ... ،

                             ولی  انگار  بچّه ها  خوابَ اند ... ،

                             هیچ کس  حقیقت  را  نمی گوید ...

                                     

                                          

                                             

                                           

                                                  

                                    

.

/ 6 نظر / 5 بازدید
مرغان شاخسار طرب

کودک و پادشاه .. شاهزاده و گدا .. بچه ها بیدارند .. حقیقت خواب است .. فرشید عزیز .. [گل]

هیوا

این بینهایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت عالی بود عالی عالی وای تو سایت دانشگاه م و خوندمش ینی جیغ زدما

ریحانه

لایک

مسعود

چه پیداییم بی هیچ پرده ای و لباسی،و باز هم کسی دم نمیزند ...