متناسب ...

                   

                             

                                   

                          دل تنگی هام  آن قدر  بزرگ  شده ...

                          که دیگر فقط  در  آغوش   ِ خدای  ِ  لعنتی  جا  می شود ...

       

           

             

              

            

             

        

.

/ 0 نظر / 5 بازدید