جادو ...

 

 

 

                      تنهائی  جادو  می کند ... ،

                      مثل  کلاه  و خرگوش ... ،

                      دیگر  کسی  تو  را  نمی بیند ...

   

 

         

             

             

           

          

          

               

.

/ 0 نظر / 4 بازدید